Mie Heinfelt

 

Ledelsesrådgivning – Ledelsesudvikling – Organisationsudvikling

Arbejdsark

Nedenfor finder du arbejdsark til hvert af de 37 råd i bogen ”Ledelse tæt på praksis – gode råd til dig, der leder mennesker”

I bogen findes der efter hvert råd refleksionsspørgsmål til eget brug. Disse arbejdsark er tænkt som en støtte til at drøfte ledelse i jeres ledergruppe, blandt andet med udgangspunkt i refleksionsspørgsmålene. Det er derfor en forudsætning for anvendelse af arbejdsarkene, at I har bogen til rådighed.

Arbejdsarkene er alle bygget op på samme måde med angivelse af øvelsens varighed, forberedelse, formål, øvelsestrin samt opmærksomhedspunkter (benspænd).

Det anbefales, at I før øvelsen udvælger én, som påtager sig rollen som facilitator, og som inden øvelsen har gennemlæst arbejdsarket, herunder opmærksomhedspunkterne, samt at I alle har foretaget de refleksioner, der hører til det enkelte råd.

Øvelsernes angivne varighed er estimeret – denne vil afhænge af, hvor mange I er i ledergruppen, hvor talende I er osv.

Vær endvidere opmærksomme på, at i langt de fleste øvelser er selve produktet jeres samtale med hinanden om ledelse, jeres refleksioner og jeres overvejelser om praksis. Der er derfor ofte ikke et egentligt produkt ud over dette.

Rent strukturelt er arbejdsarkene lagt under de kapitler, som de hører til. I klikker derfor på det enkelte kapitel nedenfor, hvorefter I kan vælge et arbejdsark.

Skulle du som facilitator i din forberedelse opleve, at noget opleves uforståeligt, er du meget velkommen til at skrive til mig med dit spørgsmål og dit telefonnummer, hvorefter jeg vender tilbage til dig. Mail: mh@mieheinfelt.dk

Jeg håber, arbejdsarkene kan være en god støtte til at sætte samtaler om ledelse på dagsordenen i jeres ledergruppe.

God fornøjelse!

Arbejdsark til bogens syv kapitler