Mie Heinfelt

 

Ledelsesrådgivning – Ledelsesudvikling – Organisationsudvikling

Ledelsesudvikling

Et ledelsesudviklingsforløb er for ledelsesgrupper/ledelsesteams, som ønsker at udvikle sig sammen. Dette kan enten skyldes, at man har konkrete udfordringer i at nå fælles forståelse og mål, og der er behov for at skabe et bedre samarbejde eller man er en velfungerende ledelsesgruppe, der nu har brug for at udvikle sig sammen for at kunne rykke organisationen – dette er typisk i forbindelse med strategiprocesser, udvikling af ny strategi eller andre ændringer i organisationens daglige liv.

ledelsesudvikling
De ledergrupper, jeg bidrager med ledelsesudvikling til, har typisk et ønske om udvikling inden for et af disse områder:
  • Konkrete udfordringer i det daglige samarbejde. Det kan være ledelsesmøder, som altid ender i driftssnak og aldrig i strategier, det kan være relationer i gruppen, der påvirker samarbejdet, og det kan være forskellige opfattelser af, hvad et teamarbejde skal bestå af og hvilken adfærd man som leder skal udvise.
  •  

  • Opstart af nye processer i organisationen. Det kan være ny strategi, nye forretningsområder, kulturprocesser eller at ledelsesgruppen har fået nyt medlem.
  •  

  • Kombination af udvikling af ledelsesgruppen og af den enkelte leders adfærd. Dette kan være for at sikre, at forløbene også bliver implementeret hos den enkelte leder, da den enkeltes adfærd er tæt sammenkoblet med ledelsesgruppens mulighed for udvikling. Der vil derfor typisk være et parallelt individuelt rådgivningsforløb for de enkelte ledere med fokus på de områder, der drøftes og opleves gennem det fælles forløb.