Mie Heinfelt

 

Ledelsesrådgivning – Ledelsesudvikling – Organisationsudvikling

Lederrådgivning

Et individuelt lederrådgivningsforløb er for dig, der oplever, at der er områder i din ledelse, du har behov for at udvikle. Dette kan være både i forhold til egen afdeling, men kan også være i forhold til den ledelsesgruppe du indgår i, den bestyrelse eller chef/direktør, du refererer til eller den organisationskultur, du skal navigere i.
Et lederrådgivningsforløb vil typisk bestå af et antal rådgivningsmøder med nogle ugers mellemrum, så du i praksis kan afprøve de konkrete tiltag/adfærdsændringer, vi drøfter. Det vil typisk forløbe over 3-6 måneder alt efter udfordring.

lederrådgivning
De ledere, jeg rådgiver, har typisk en udfordring, de ønsker hjælp til indenfor et af følgende områder:
  • En helt konkret problemstilling i eget ledelsesfelt. Det kan være en medarbejdertrivselsundersøgelse, der peger på, at man ikke lykkes så godt som ønsket eller et område, hvor man som leder oplever ikke at nå de ønskede resultater og har brug for sparring til hvorfor og hvordan.
  •  

  • Strategisk arbejde i eget område og på tværs i organisationen. Det kan være en vanskelighed ved at omsætte strategiske mål til konkret adfærd i eget område eller ønske om rådgivning til, hvordan man som leder kan påvirke organisationen til at udvikle sig strategisk.
  •  

  • Ledelsesarbejde i samspil med andre. Det kan være ens egen rolle i en ledelsesgruppe eller rådgivning i forhold til at lede opad til egen chef/bestyrelse.